W 2017 roku Kana­da obcho­dzi swo­je 150 lecie, zobacz­cie w krót­kim fil­mi­ku jak może­cie otrzy­mać bez­płat­ną wej­ściów­kę do wie­lu atrak­cji tury­stycz­nych i nie tyl­ko.

 

Author

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność