Pocztówka z podróży

 

Jeśli chciał­byś otrzy­mać pocz­tów­kę z podró­ży z wybra­ne­go kra­ju wypeł­nij pro­szę poniż­szy for­mu­larz. Koszt zaku­pu, przy­go­to­wa­nia i wysła­nia kart­ki to 29,99zł. Kwo­tę pro­szę prze­lać na poniż­sze kon­to. Po otrzy­ma­niu wpła­ty roz­pocz­nie­my wysył­kę.

PL95249010570000990047362925
Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność