W Peru sto­ło­wa­li­śmy się głów­nie na lokal­nych tar­gach. Jest tam nie tyl­ko tanio, ale rów­nież bar­dzo smacz­nie. Poni­żej może­cie spraw­dzić nasz pierw­szy obiad.

Author

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność