Będąc na Made­rze nie moż­na nie spró­bo­wać tra­dy­cyj­nych potraw, do któ­rych z pew­no­ścią nale­żą gril­lo­wa­ne mał­że oraz ryby Espa­dy (bar­dzo cie­ka­wy wygląd — moż­na się prze­stra­szyć).  Nam mał­że i ryb­ka bar­dzo sma­ko­wa­ły — pole­ca­my! Na zdję­ciach może­cie zoba­czyć zdję­cia menu wraz z cena­mi z lokal­nej knajp­ki na Made­rze.

 

Podobał ci się ten wpis, chcesz coś dodać - napisz komentarz, śmiało!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność