Category

Czarnogóra

Category

Zakręceni Polacy w drodze do Lovcen

Spo­tka­li­śmy ich pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ku w dro­dze na górę Lovcen. Bar­dzo cie­ka­wa para prze­mie­rza­ją­ca wów­czas całe Bał­ka­ny. Życzy­my wam powo­dze­nia w następ­nych wypra­wach i być może kie­dyś uda nam się ponow­nie spo­tkać.

Zakon­nik z Mona­sty­ru Piva oka­zał się bar­dzo cie­ka­wą i inte­re­su­ją­cą oso­bą. Opro­wa­dził nas po klasz­to­rze oraz na koń­cu zapro­po­no­wał wła­snej pro­duk­cji raki­ję. No coż, nie mogli­śmy się nie…

Czytaj dalej
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność