Tuż przed Machu Pic­chu posta­no­wi­li­śmy zebrać siły w base­nach ter­mal­nych obok San­ta Tere­sa w Peru. Base­ny są genial­ne. Wstęp kosz­tu­je 10 PEN od oso­by doro­słej, dzie­ci nie pła­cą. Do base­nów moż­na dostać się bez­po­śred­nio z mia­sta pie­szo, lub trans­por­tem za 3 PEN od oso­by. Gorą­co pole­ca­my, sce­ne­ria w któ­rej są poło­żo­ne jest po pro­stu bajecz­na.

 

Podobał ci się ten wpis, chcesz coś dodać - napisz komentarz, śmiało!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco? Wpisz poniżej swój email i dostawaj jako pierwszy informacje o naszych wpisach!
Szanujemy Twoją prywatność